english-3polska-3rosja-3wybierz język

Ceramika

Autorski innowacyjny system wizyjny ViSort®© stworzony do pomiaru i klasyfikacji wszelkiego rodzaju produktów przemysłowych idealnie sprawdza się do analizy jakości wyrobów ceramicznych np. płytek, zastawy stołowej, ozdób itp.  

 

Oprogramowanie umożliwia analizę jakości na różnych etapach produkcji. Pierwsza selekcja odbywa się przed wypaleniem, a kolejna po wyjściu z pieca.

 

Wszechstronność systemu ViSort®© umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta i produktu poddanego klasyfikacji.  

Zainstalowane kamery analizują serię zdjęć zapewniając rozpoznanie produktu ze względu na:
KOLOR KSZTAŁT JAKOŚĆ ZEWNĘTRZNA DEFEKTY

odcienie, gradacja koloru, przebarwienie powierzchni, poprawności kolorystyki grubość materiału kolor i defekty niewielkie pęknięcia, nieprawidłowe krzywizny, defekty geometryczne i uszkodzenia krawędzi, duże uszkodzenia, przebarwienia powierzchni, nagromadzenie defektów w jednym miejscu
Pozostałe opcje
OPCJA OPIS
EXIT CONTROL zaawansowane sterowanie wyjściami; współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, m.in. maszyny pakujące, roboty pakujące; wiele sposobów rozkładania produktu na wyjściu; różne tryby przydziału produktu na wiele wyjść (równomierny, priorytetowy, kolejkowy).
ZAPIS SZABLONÓW USTAWIEŃ ViSort®© umożliwia zapis ustawień, sposobu sortowania oraz prędkości.
REJESTRACJA SESJI W trakcie sortowania ViSort®© umożliwia zapisywanie i przechowywanie wyników sortowania. Wyniki sesji są dostępne w dowolnym czasie z możliwością wydruku.
WSPÓŁPRACA Z ETYKIECIARKAMI ViSort®© współpracuje z etykieciarkami, umożliwiając znakowanie produktu w procesie porcjowania.
STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ MASZYNY ViSort®© umożliwia sterowanie prędkością maszyny i dostawy.
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ ViSort®© umożliwia współpracę ze sterownikami PLC, falownikami oraz obwodem bezpieczeństwa.
OŚWIETLENIE LED (STROBOSKOPOWE) Dzięki zastosowaniu oświetlenia stroboskopowego LED, system pozwala na mniejsze zużycie energii oraz nie nagrzewa produktu w procesie analizy.