english-3polska-3rosja-3wybierz język

Opakowania papierowe i kartonowe

System wizyjny ViSort®© dla przemysłu opakowaniowego pozwala przy pomocy kamer uzyskać obraz, na podstawie którego dokonywany jest pomiar i uzyskiwana charakterystyka wybarwienia, jakości zewnętrznej oraz defektów i uszkodzeń mechanicznych co pozwala wyeliminować produkty niespełniające norm jakościowych.

 

Wszechstronność systemu ViSort®© umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta oraz  dostosowanie go do już istniejącej linii produkcyjnej.

Zainstalowane kamery analizują serię zdjęć zapewniając rozpoznanie produktu ze względu na:
KOLOR KSZTAŁT JAKOŚĆ ZEWNĘTRZNA DEFEKTY

odcienie, gradacja koloru, przebarwienie powierzchni, poprawności kolorystyki długość, szerokość uszkodzenia mechaniczne defekty geometryczne, uszkodzenia krawędzi, duże uszkodzenia, nagromadzenie defektów w jednym miejscu
Pozostałe opcje
OPCJA OPIS
EXIT CONTROL zaawansowane sterowanie wyjściami; współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, m.in. pakowaczka, roboty pakujące; wiele sposobów rozkładania produktu na wyjściu; różne tryby przydziału produktu na wiele wyjść (równomierny, priorytetowy, kolejkowy).
ZAPIS SZABLONÓW USTAWIEŃ ViSort®© umożliwia zapis ustawień, sposobu sortowania oraz prędkości.
REJESTRACJA SESJI W trakcie sortowania ViSort®© umożliwia zapisywanie i przechowywanie wyników sortowania. Wyniki sesji są dostępne w dowolnym czasie z możliwością wydruku.
WSPÓŁPRACA Z ETYKIECIARKAMI ViSort®© współpracuje z etykieciarkami, umożliwiając znakowanie produktu w procesie porcjowania.
STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ MASZYNY ViSort®© umożliwia sterowanie prędkością maszyny i dostawy.
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ ViSort®© umożliwia współpracę ze sterownikami PLC, falownikami oraz obwodem bezpieczeństwa.
OŚWIETLENIE LED (STROBOSKOPOWE) Dzięki zastosowaniu oświetlenia stroboskopowego LED, system pozwala na mniejsze zużycie energii oraz nie nagrzewa produktu w procesie analizy.