english-3polska-3rosja-3wybierz język

Szkło

Moduł oprogramowania ViSort w kontroli szkła zapewnia rozpoznanie produktu ze względu na:

odbarwienia, nasycenie wysokość, średnica, owalność, pomiar grubości tworzywa z którego wykonany jest produkt defekty powierzchni w tym skazy, rysy, defekty geometryczne, pęknięcia, wyszczerbienia, zniekształcenia, uszkodzenia krawędzi wzory, zdobienia, napisy, znaki towarowe, kody kreskowe, nakrętki, kapsle, itp.
Pozostałe opcje
Opcja Opis
EXIT CONTROL zaawansowane sterowanie wyjściami; współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, m.in. pakowaczka, roboty pakujące; wiele sposobów rozkładania produktu na wyjściu; różne tryby przydziału produktu na wiele wyjść (równomierny, priorytetowy, kolejkowy).
ZAPIS SZABLONÓW USTAWIEŃ ViSort®© umożliwia zapis ustawień, sposobu sortowania oraz prędkości.
REJESTRACJA SESJI W trakcie sortowania ViSort®© umożliwia zapisywanie i przechowywanie wyników sortowania. Wyniki sesji są dostępne w dowolnym czasie z możliwością wydruku.
WSPÓŁPRACA Z ETYKIECIARKAMI ViSort®© współpracuje z etykieciarkami, umożliwiając znakowanie produktu w procesie porcjowania.
STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ MASZYNY ViSort®© umożliwia sterowanie prędkością maszyny i dostawy.
WSPÓŁPRACA Z AUTOMATYKĄ ViSort®© umożliwia współpracę ze sterownikami PLC, falownikami oraz obwodem bezpieczeństwa.
OŚWIETLENIE STROBOSKOPOWE LED Dzięki zastosowaniu oświetlenia stroboskopowemu LED, system pozwala na mniejsze zużycie energii oraz nie nagrzewa produktu w procesie analizy.